Wist u dat wij als service voor onze klanten, zelf ook kleine oplage medicijnen maken?

Wist u dat wij doordeweeks tot 20.00 uur geopend zijn in Emmen?

Wist u dat wij ook op zaterdagen geopend zijn?

Wist u dat u de medicijnen op elke locatie kunt ophalen zonder recept?

Wist u dat u in minder dan 1 minuut getest kunt worden op het risico op diabetes type 2?

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de door Vriendschap B.V., tevens handelende onder de naam Apotheek de Vriendschap, geƫxploiteerde website. Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden over apotheek de Vriendschap.

De op de website getoonde informatie wordt door Apotheek de Vriendschap met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Doch de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden gegarandeerd. In dit kader aanvaardt Apotheek de Vriendschap dan ook geen enkele aansprakelijkheid behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Apotheek de Vriendschap.

De website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Apotheek de Vriendschap, dan wel derden rusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apotheek de Vriendschap is het de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te verveelvoudigen, te verspreiden (openbaar te maken) of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

De website bevat verwijzingen (links) naar sites van derden. Hoewel Apotheek de Vriendschap uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Apotheek de Vriendschap niet instaan voor de inhoud van dergelijke sites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Vragen
Indien u vragen heeft over deze Disclaimer, u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Apotheek de Vriendschap, bereikbaar op e-mailadres apotheekdevriendschap@ezorg.nl.

Copyright Apotheek de Vriendschap ©